Birver Accountants


Welke diensten kunnen wij U aanbieden?Startersbegeleiding

Wanneer U beslist heeft om te starten als zelfstandige, komt tevens de vraag in welke hoedanigheid U uw activiteit gaat uitoefenen. Is een vennootschap wenselijk? Welke vennootschapsvorm is voor U aangewezen? Wat zijn de gevolgen van uw keuze voor een bepaalde vennootschapsvorm?

Het zijn vele vragen die een belangrijke impact kunnen hebben op uw toekomst en uw persoonlijk vermogen. Samen met U gaan wij na wat voor U de juiste optie is. Een standaard antwoord is daarbij niet mogelijk want eenieder heeft eigen wensen en noden.

Wanneer U kiest voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv BV, NV,...) zal U een financieel plan moeten opmaken vooraleer U naar de notaris kan gaan. Samen met U overlopen we de verwachte omzet, kosten en de kapitaalbehoefte. Wij begeleiden U met de opmaak van dit financieel plan zodat dit volgens de wettelijke voorschriften wordt opgemaakt.

Wanneer U over een financieel plan beschikt, nemen wij contact op met de notaris van uw keuze en zorgen wij ervoor dat de notaris de juiste gegevens krijgt. Wij vragen steeds een ontwerpakte ter nazicht zodat er geen verrassingen zijn.

Kiest U voor een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (bv CommV of VOF), dan stellen wij voor U de oprichtingsakte op en zorgen ervoor dat deze geregistreerd en gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.


Administratieve formaliteiten
Na het oprichten van uw vennootschap of bij vestiging als eenmanszaak zorgen wij voor het aanvragen van uw BTW-nummer, alsook voor de inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO). Voor vennootschappen dient het UBO-register ingevuld en up to date gehouden te worden.

U en uw vennootschap zal eveneens moeten aansluiten bij een sociale kas voor zelfstandigen. Door onze nauwe samenwerking met een aantal grote sociale kassen kan dit onmiddellijk online gebeuren.

Wanneer U beslist om personeel in dienst te nemen, zullen wij U aansluiten bij een erkend sociaal secretariaat. De loonsadministratie van een bedrijfsleider kan door ons kantoor verzorgd worden.

Regelmatig komen er nieuwe formaliteiten bij. Wij houden U continue up to date en indien mogelijk vervullen wij de administratieve formaliteiten voor U en uw vennootschap.

Moeten er wijzigingen aangebracht worden zoals bv bij verhuis of wijziging van bestuurder dan zullen wij deze formaliteiten voor U in orde brengen.


Accountancy
Als gecertificeerd accountant is onze kerntaak het bijhouden van uw boekhouding. De basis van een goede boekhouding is het inboeken van alle facturen, bankverrichtingen en diverse verrichtingen. Dit alles leidt tot de balans. Samen met U bespreken we deze balans en geven we gericht advies met het oog op een succesvolle toekomst. Voor de vennootschappen die verplicht zijn de jaarrekening openbaar te maken, doen wij het nodige voor een tijdige publicering bij de Nationale Bank van België.

Indien nodig geven wij de nodige ondersteuning bij kredietaanvragen of begeleiden wij bij overnames.


Fiscaliteit
Het doel van elke ondernemer is geld verdienen. Niemand betaalt graag teveel belastingen. Het is belangrijk dat al uw fiscale formaliteiten tijdig worden vervuld om hoge boete en intresten te vermijden.

Wij dienen tijdig alle aangiften in voor personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, bedrijfsvoorheffing, intrastat,...

Wij informeren U over voorafbetalingen of optimalisatie van sociale bijdragen zodat U geen onaangename verrassingen te wachten staat.

Fiscale optimalisatie is uiteraard zeer belangrijk zonder daarbij problemen op de nek te halen.

Komt het toch tot een fiscale controle dan zullen wij de belastingcontroleur met alle deskundigheid te woord staan en uw belangen van harte verdedigen.Juridische bijstand
Contracten zijn alom tegenwoordig. Bent U niet zeker of U een contract kan ondertekenen, zijn wij steeds bereid om het contract met een kritisch oog te bekijken. Aangezien wij geen juristen zijn, zullen wij adviseren indien gespecialiseerd advies noodzakelijk is.Al onze diensten zijn vervat in een opdrachtbrief naar het model van het ITAA die bij aanvang van onze samenwerking wordt opgemaakt.


Elshoutbaan
2930 Brasschaat
België
03/295.87.74
Itaa erkenning: 50.141.623
BTW: BE0466.189.126